వార్తలు

Ammanudi Online Subscriptions Benefits:

Life Time Subscription Fee 4 Years Subscription Fee 1 Year Subscription Fee
INR ₹ 5000.00 INR ₹ 1000.00 INR ₹ 300.00
Bank Details:
Online payment: NEFT/RTGS
Beneficiary Name: Telugujathi
Beneficiary Name: Telugujathi
Bank: Axis bank, Tenali branch
Account No.: 914020020387880
IGFSC Code: UTIB0000556

Or you can send through GooglePay or PhonePe on 9492980244.

For Communication:

Dr. Samala Lakshmana Babu,
Publisher ‘ammanudi’;
8-386, jivaka bhavanam,
Angalakuduru post; Tenali,
Gunturu Dist.522 211; AP
94929 80244

For more info please write to us on the mail id ammanudi2015@gmail.com

వెనుకకు

అమ్మనుడి

ప్రజలందరూ ఎవరి మాతృభాషలో వారు ఎంతవరకైనా (అంటే పసి చదువుల నుండి పట్టా చదువుల వరకూ) చదువుకోగలగాలి, కోరుకున్నంత సౌకర్యవంతమైన జీనవం సాగించగలగాలి. అందుకు మొదటి మెట్టు మాతృభాషలో విద్యా బోధన. మాతృభాషలో సమాచారం అందుబాటు, అమ్మనుడిలో రోజువారీ వ్యవహారాల జరుగుబాటు అనేవి మలిమెట్లు.

© ammanudi.org.in. అన్ని హక్కులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి. Designed and Developed by eBhashasetu